Daudzus gadus mēs esam koncentrējušies uz savām pamatvērtībām – ilgtermiņa, atbildīga darbība un nojauta, mēs esam rūpīgi un sistemātiski strādājuši, lai iemācītu darbiniekiem rīkoties videi draudzīgi un attīstītu vides kvalitāti savās ēkās.

Mūsu vides paziņojums

Esam izmantojuši un tagad izmantojam plašu instrumentu klāstu. Mēs veicam īrnieku un viņu apkalpojošā personāla kompetences paaugstināšanu, veicam enerģijas analīzi, ieguldām ēkās un modernizējam tās ar jaunām, modernām tehniskām iekārtām. Turklāt mēs pastāvīgi ziņojam un uzraugām enerģijas un ūdens patēriņu ēkās.

2006. gadā mēs izstrādājām joprojām pielietojamu aktuālu iekšējo ietvaru – “Enerģijas politika un direktīva” un “Vides politika un direktīva” mūsu vides darbam. Ietvars iekļauj gan mūsu attīstības projektus, gan mūsu pašu ēku ekspluatāciju.

Mēs esam izstrādājuši ļoti specifiskas prasības gan savai uzvedībai, gan ēkām, lai nodrošinātu, ka mums vienmēr ir īpašumu portfelis ar vislabāko vides profilu un vienmēr darbinieki, kas rīkojas videi draudzīgi.

Attīstības projekti

 1. Nr.1

  Mūsu projektu vadītājiem visos attīstības projektos ir jārīkojas atbildīgi pret vidi.

 2. Nr.2

  Jaunu ēku vides kvalitāte ir jānodrošina ar augstas kvalitātes arhitektūru un tehniskām iekārtām.

 3. Nr.3

  Atjaunojamā enerģija ir jāizmanto visur, kur tas ir praktiski iespējams.

 4. Nr.4

  Visas jaunās ēkas ir jāklasificē kā minimums saskaņā ar BREEAM “Teicamii” un / vai energomarķējumu B vai līdzvērtīgu.

 5. Nr.5

  Turklāt rentabilitāte ir jānovērtē, paceļot uz augstāku BREEAM klasi.

Esošie projekti

 1. Nr.1

  Vide un enerģija

 2. Nr.2

  Vides plāna ar uzlabošanas pasākumiem sagatavošana.

 3. Nr.3

  Ja var veikt ieguldījumus, lai panāktu būtiskākus uzlabojumus videi, mūsu nomnieki tiks aicināti piedalīties.

Mūsu vides izaicinājumi

Protams, mēs nespējam realizēt savas vides ambīcijas vieni paši. Lai gūtu panākumus, mums nepieciešama visu mūsu partneru palīdzība. Tāpēc mums ir daži skaidri vides izaicinājumi, kā arī izaicinājumi mūsu izvēlētajiem partneriem.

Nomnieki

Ja jums nepieciešama telpu renovācija, kur resursu izmantošana ir nevajadzīgi liela, salīdzinot ar reālo renovācijas nepieciešamību, mēs iesakām izvēlēties resursu taupīšanas risinājumus.

 

Ja mēs esam saskatījuši labu rentabilitāti, jūs kā nomnieks esat aicināts sadarboties dažādos vides pasākumos un dalīties ar ieguvumiem.

Līdzinvestori

Tiek pieņemts, ka jūs kā līdzinvestors atzīstat mūsu vērtības attiecībā uz mūsu vides deklarāciju, kā arī mūsu ambīcijas.

 

Tiek pieņemts, ka jūs kā līdzinvestors atzīstat, ka augsta vides kvalitāte ietekmē sekundāro vērtību, īrnieku pievilcību un dažādu telpu sniedzēju atbalstu.

Piegādātāji

Visas mūsu prasības un vides ambīcijas ir iekļautas projekta konkursa dokumentos.

 

Pirms projekta uzsākšanas mēs ar izvēlēto darbuzņēmēju pārskatām savas prasības un ambīcijas, lai nodrošinātu vienotu izpratni par vidi.

 

Starp vispārējām prasībām ir iekļautas šādas prasības:

 

 • Jāizmanto materiāli ar ilgu kalpošanas laiku un labu vides dokumentāciju.
 • Nav atļauts izmantot produktus, kas satur kaitīgas vielas.

Visos konkursa dokumentos mēs pieprasām, lai mūsu piegādātāji:

 

 • Nodrošina iespējamos vides sertifikātus – vai arī apraksta uzņēmuma vides politiku.
 • Norāda, kas ir uzņēmuma vides kontaktpersona.

Operatori

Norāda, ka ir iecelta par vidi atbildīgā kontaktpersona.

 

Vismaz ikgadējs mūsu sadarbības pārskats, kas ietver:

 

 • Vides rādītāju attīstību ir nolemts turpināt.
 • Pēdējā periodā īstenoto pasākumu pārskats.
 • Nākamā perioda pasākumu pārskats.

Vides sasniegumi

Viesnīcas

Gadu gaitā mums ir izdevies ievērojami samazināt mūsu viesnīcu kopējo enerģijas patēriņu. Tas pats ir panākts ar ūdens patēriņu un enerģijas patēriņu.

Mēs īstenojam pasākumus posmos. Pirmais posms ir dažādu mērījumu veikšana, personāla izpratnes veicināšana un aktīva vadīšana. Otrajā posmā mēs ieguldām kontroles sistēmās, tehniskajā aprīkojumā un blīvēšanā/izolācijā. Investīcijas atmaksājas ar zemāku enerģijas patēriņu un vienkāršāku darbību.

Iepirkšanās centri

Sešiem tirdzniecības centriem, kurus esam pārvaldījuši Baltijas valstīs, ir izmantota līdzīga pieeja, ievērojami samazinot enerģijas patēriņu, emisijas un līdz ar to arī palielinot ietaupījumus.

Daudzveidīgs nekustamā īpašuma attīstītājs un pārvaldnieks

Linstow Baltic ir aktīva īpašnieka loma vairākos nozīmīgos attīstības projektos daudzos dažādos īpašumu segmentos. Starp tiem ir biroji, veselības aprūpes objekti, tirdzniecības centri, viesnīcas, atpūtas vietas un autostāvvietas. Baltijā Linstow ir nozīmīgs spēlētājs tirdzniecības centru, biroju un viesnīcu tirgū.