Mēs integrējam uzņēmuma ilgtspējas stratēģiju savā vērtību ķēdē, sākot no plānošanas, līdz būvniecībai un ēku pārvaldībai. Mēs esam noteikuši ambiciozus mērķus attiecībā uz enerģijas patēriņu, materiālu atkārtotu izmantošanu un zemes lietošanu – un aktīvi iesaistāmies inovatīvu risinājumu izstrādē, kas ļaus tos sasniegt.

Līdz 2030. gadam ar mērķtiecīgu darbu un jauniem inovatīviem risinājumiem mēs samazināsim siltumnīcefekta gāzu emisijas par 60%.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaite

Linstow ir ietvars siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaitei visiem mūsu lielākajiem darbībā esošajiem īpašumiem, atspoguļojot datus līdz 2010. gadam. Šo īpašumu emisijas tiek mērītas katrus sešus mēnešus, lai mēs varētu novērtēt mūsu stratēģisko iniciatīvu ietekmi emisiju samazināšanā un iegūt vērtīgu informāciju jaunu iniciatīvu ieviešanai. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt mūsu emisijas par 60%.

Daudzveidīgs nekustamā īpašuma attīstītājs un pārvaldnieks

Linstow Baltic ir aktīva īpašnieka loma vairākos nozīmīgos attīstības projektos daudzos dažādos īpašumu segmentos. Starp tiem ir biroji, veselības aprūpes objekti, tirdzniecības centri, viesnīcas, atpūtas vietas un autostāvvietas. Baltijā Linstow ir nozīmīgs spēlētājs tirdzniecības centru, biroju un viesnīcu tirgū.