Komanda

Valdes priekšsēdētājs

Frode Grønvold

Valdes locekle

Elvīra Korsakova

Iznomāšanas direktore

Ingrīda Sīpola

Komercdirektore

Evija Majevska

Tehniskais direktors

Juris Lipskis

Projektu direktors

Andis Kublačovs

Finanšu direktors

Jānis Valdmanis

Inovāciju un tehnoloģiju direktore

Aiga Brauere