Trauksmes cēlēja ziņojums

Whistleblow Forma Latvian

Cienījamais viesi,

Jūs apmeklējat Linstow Baltic tīmekļa vietni, kur Jūs varat anonīmi vai personificēti (pēc savas brīvas izvēles) informēt, celt trauksmi vai ziņot par jebkādām neatbilstībām, nepilnībām vai citiem apstākļiem vai pārkāpumiem, kas neatbilst Linstow Baltic Ētikas vadlīnijām un kurus Jūs esat pamanījis sadarbības procesā, strādājot vai vienkārši viesojoties pie mums.

Trauksmes celšana ir darbība, ar kuru tiek ziņots par nelikumīgām vai neētiskām aktivitātēm uzņēmumā. Tās var ietvert korupciju, krāpšanu vai citus pārkāpumus, kas pretrunā Linstow Baltic Ētikas vadlīnijām.


Lūdzu ņemiet vērā, ka Linstow grupas uzņēmumi lielu uzmanību pievērš Ētikas vadlīniju ievērošanai (Ētikas vadlīnijas ir publicētas Linstow Baltic. interneta vietnē) Mēs esam izveidojuši spēcīgu iekšējās kontroles sistēmu, kas mums palīdz nepārtraukti sekot līdzi, identificēt un novērst visas neatbilstības. Tomēr, ja kāds no mūsu darbiniekiem, sadarbības partneriem, ieinteresētajām personām, apmeklētājiem vai citām nesaistītām personām ir pamanījis apstākļus vai notikumus, kuri neatbilst mūsu Ētikas vadlīnijām, mēs būsim pateicīgi, ja jūs par to mums ziņosiet, izmantojot Ētikas vadlīnijās publicētos ziņošanas kanālus, vai arī ziņosiet šeit, izmantojot zemāk esošo formu.

Lūdzu ņemiet vērā to, ka informācija par ziņotāju, kurš aizpildījis veidlapu, paliks anonīma. Trauksmes cēlēja veidlapas tehniskais risinājums neparedz veidlapu aizpildījušās personas datu uzglabāšanu.

Linstow garantē, ka neveiks nekādas represijas pret trauksmes cēlējiem, kuri ziņos par saviem novērojumiem un kuri izvēlēsies parakstīt ziņojumu un izpaust savus personas datus. Lūdzu ņemt vērā arī to, ka informācija par trauksmes cēlēju (par tiem, kas izvēlējušies ziņot personīgi) paliks anonīma. Tomēr, ja vēlaties saņemt informāciju par paziņotā gadījuma iznākumu, informāciju par veiktajiem vai plānotajiem pasākumiem vai citu būtisku informāciju saistībā ar Jūsu ziņojumu, varat atstāt savu kontaktinformāciju tālāk norādītajos laukos.
PĀRSKATS par neatbilstībām un ziņošana par pārkāpumiem
Aprakstiet notikumu, kurā, jūsuprāt, ir pārkāptas Linstow Baltic Ētikas vadlīnijas.

Lūdzu centieties iekļaut pēc iespējas precīzāku un plašāku informāciju, lai labāk identificētu Linstow Baltic Ētikas vadlīniju pārkāpumu, kas, savukārt, palīdzēs mums veikt pasākumus pārkāpuma mazināšanai un/vai preventīvus pasākumus, lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

PĒC IZVĒLES:
Tālāk norādītajā laukā pēc savas izvēles variet pievienot savu kontaktinformāciju (ja vēlaties, lai jūs informētu par pasākumiem, kas veikti, lai mazinātu paziņotā pārkāpuma sekas).

Ierakstiet savu tālruņa numuru ar valsts kodu, e-pasta adresi vai citu būtisku kontaktinformāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atgriezeniskās saites informācija netiks nosūtīta uz anonīmām pastkastītēm vai anonīmu saņēmēju.

Lūdzu, ņemt vērā, ka, ja šajā ziņojumā esat atklājis savus personas datus, tie tiks apstrādāti saskaņā ar Linstow Baltic privātuma politiku.