Ar mākslīgā intelekta palīdzību TC “Origo” pērn būtiski samazinājis energoresursu patēriņu un rēķinu izmaksas

25.07.2024

2023.gadā, pateicoties mākslīgā intelekta energotaupības risinājuma “R8 Digital Operator”  ieviešanai, multifunkcionālais tirdzniecības centrs “Origo” par 380 000 eiro samazinājis izmaksas par energoresursiem. Vienlaikus tas ļāvis arī mazināt t/c “Origo” ekoloģiskās pēdas nospiedumu, samazinot CO2 oglekļa izmešu apjomu par 29% jeb 1200 tonnām, salīdzinot ar rādītājiem gadu iepriekš.

Ilgtspējīgas pamatdarbības īstenošana ir būtiska daļa no t/c “Origo” ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, kas ietver virkni pasākumu, kā veicināt videi draudzīgu darbības procesu efektivitāti un mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi.

“Uzskaites dati jau šobrīd uzskatāmi parāda, ka līdz ar mūsdienīgām mākslīgā intelekta tehnoloģiju ieviešanu, mēs mērķtiecīgi virzāmies uz būtisku energoefektivitāti. Otro gadu pēc kārtas sadarbībā ar “R8 Technologies” esam būtiski samazinājuši energoresursu patēriņu un rēķinu izmaksas, kas ir apliecinājums tam, ka modernas mūsdienu tehnoloģijas palīdz ne vien optimizēt izdevumus, bet arī ļauj sasniegt uzņēmuma ilgtspējas mērķus. Pateicoties šiem inovāciju risinājumiem, t/c “Origo” kalpo arī kā spilgts piemērs moderna objekta attīstīšanai un integrēšanai pilsētvidē, radot ērtu un draudzīgu vidi mūsu apmeklētājiem un tuvējās apkaimes iedzīvotājiem,” norāda SIA  “Linstow Baltic” tehniskais direktors Juris Lipskis.

“R8 Digital Operator” mākslīgā intelekta risinājums t/c “Origo” un biznesa centrā “Origo One” tika ieviests 2022.gada maijā, lai saskaņā ar t/c “Origo” ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, būtu iespējams daudz efektīvāk izmantot energoresursus un mazinātu to patēriņu.

Ieviestais mākslīgā intelekta risinājums automātiski veic apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu monitoringu un automātisku regulēšanu, nodrošinot telpu mikroklimata sistēmu regulāciju, lai patstāvīgi uzturētu komfortablus vides apstākļus. 2023.gadā, pateicoties mākslīgā intelekta tehnoloģijai, t/c “Origo” ir izdevies par 25% samazināt elektrības patēriņu un par 40% – siltuma patēriņu tirdzniecības centra telpās.

“Mēs esam lepni atbalstīt t/c “Origo” ilgtspējas iniciatīvas un būt par daļu no tirdzniecības ieguldījuma mūsu planētas nākotnei. Šie rezultāti liecina, ka kopā mēs varam radīt būtisku ietekmi un veicināt vides ilgtspēju. Bez šaubām, mākslīgā intelekta risinājums ir spēcīgs instruments, kas ļauj uzlabot ēku veiktspēju. Tajā pašā laikā tas nebūtu iespējams bez t/c “Origo” tehniskās komandas, kas ir izrādījusi neticamu atbalstu, pielāgojot uz datiem balstītu mākslīgā intelekta risinājumu ikdienas darbībās un izmantot tā iespējas, lai vēl vairāk paplašinātu ilgtspējas iespējas,” norāda Sīms Tekers (SiimTäkker), R8 Technologies līdzdibinātājs un izpilddirektors.

T/c “Origo” attīstības stratēģija paredz dažādu uz globālu ilgtspējas mērķu sasniegšanu orientētu iniciatīvu īstenošanu un vides pieejamības apstākļiem un komfortablas vides radīšanu darbiniekiem un apmeklētājiem.

2021. gadā t/c “Origo” saņēma BREEAM sertifikātu ar augstāko novērtējumu starp visiem Baltijas valstu tirdzniecības centriem, bet “Origo” paplašinātā ēka un biznesa centrs “Origo One” tika atzīti par ilgtspējīgāko ēku Latvijā. Savukārt 2023.gadā t/c “Origo” īstenoja saules enerģijas paneļu parka izveidi uz t/c “Origo” ēkas jumta, kas bija loģisks turpinājums tā ilgtspējīgas attīstības plānā. Saules enerģijas paneļu parka kopējā jauda ir 410kW. Plānots, ka gada laikā tiks saražots ap 360 MWh atjaunīgās saules enerģijas, nodrošinot apmēram 4,5% no t/c “Origo” 2022. gada kopējā elektroenerģijas patēriņa.