Lastādijas kvartāls

Kultūras un darījumu kvartāls starp Puškina, Maskavas un Turgeņeva ielām

Formāts
Daudzfunkcionāla pagaidu izmantošana/Autostāvvieta
Adrese
Maskavas iela 9, Rīga
Platība
8707 m²
Auto stāvvietas
120

Lastādijas kultūras un darījumu kvartāls starp Puškina, Maskavas un Turgeņeva ielām. Kopējā zemes platība 8707 m².

Pašreiz visi kvartāla kompleksa īpašumi ir uzticēti apsaimniekošanai biedrībai “Free Riga” pēc ēku aizgādņu darbības principa. Biedrība savā darbībā adaptē Rietumeiropā izplatīto neizmantotu ēku pagaidu lietošanas modeli sabiedriskā labuma darbībai (angl. – social temporary use of vacant property), kas ļauj pamestas ēkas un teritorijas lietot kā resursu un atbalsta platformu sabiedriskā labuma darbības organizēšanai, kā arī apkaimju un kvartālu mērogā – sociāli revitalizēt pamestos īpašumus un degradācijas riskā esošās vietas. Īstenojot šo modeli, Biedrība, pirmkārt, vienojas ar īpašniekiem par neizmantotu, bieži vien degradācijas riskiem pakļautu teritoriju pieņemšanu Biedrības lietošanā uz laiku, kamēr īpašums ir dīkstāvē un tam tiek plānota nākamā attīstības fāze, un, otrkārt, organizē īpašumā apkaimes un pilsētas vajadzībām atbilstošu sabiedriska labuma projektu, piesaistot, koordinējot un atbalstot Biedrības biedrus, “Free Riga iniciatīvas” (jeb rezidējošos biedrus) un brīvprātīgos, kas lieto šīs telpas, lai īstenotu sabiedriskā labuma darbību atbilstoši katrā Biedrības projektā nospraustajiem mērķiem.

Masakvas ielas 9 īpašumā izveidota labiekārtota atklāta virszemes autostāvvieta (operators SIA “EuroPark Latvia”) ar ietilpību 122 automašīnām.

Tālākā perspektīvā līdz ar Rail Baltica projekta īstenošanu tiek plānota Lastādijas kultūras un darījumu kvartāla attīstība gan paredzot jaunu daudzfunkcionālu apbūvi, gan saglabājot un atjaunojot kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas (Turgeņeva ielā 13, Turgeņeva ielā 15 un Elijas ielā 8c).

Projektu direktors

Andis Kublačovs

Daudzveidīgs nekustamā īpašuma attīstītājs un pārvaldnieks

Linstow Baltic ir aktīva īpašnieka loma vairākos nozīmīgos attīstības projektos daudzos dažādos īpašumu segmentos. Starp tiem ir biroji, veselības aprūpes objekti, tirdzniecības centri, viesnīcas, atpūtas vietas un autostāvvietas. Baltijā Linstow ir nozīmīgs spēlētājs tirdzniecības centru, biroju un viesnīcu tirgū.